Top kabinet en coalitie bij elkaar voor topoverleg op het Catshuis

Posted on

Want naast de koopkracht, het onderwerp dat in Den Haag nu nadrukkelijk op tafel ligt vanwege de gesprekken over de begroting van volgend jaar, spelen er veel meer problemen in het land. De asielcrisis loopt dusdanig uit de hand dat het kabinet inmiddels voor het eerst een gemeente (het Twentse Tubbergen) heeft gepasseerd bij het aanwijzen van een locatie voor asielopvang, tot grote onvrede van de regio.

Daarnaast suddert de stikstofcrisis ook nog altijd door. ’Onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes voert deze week een reeks gesprekken met natuurorganisaties en marktpartijen en in de coalitie wordt ook voorzichtig verschillend gedacht over het probleem.

Om alles te kunnen bespreken wijkt de politieke top donderdagavond uit naar het Catshuis. Formeel is het de ambtswoning van premier Rutte, maar die gebruikt hem alleen voor overleggen. Tijdens de coronacrisis werd er bijvoorbeeld geregeld gesproken over mogelijke maatregelen in de pandemie.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Twitter Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.