Boeren toch naar Remkes, nadat pijnpunten op agenda zijn gezet

Posted on

De acht grote boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, legden eerder de eis op tafel dat er over die belangrijkste conflictpunten moet kunnen worden gesproken. Dinsdagochtend leek een bijeenkomst nog ver weg en weigerden de landbouworganisaties een nieuw gesprek met Remkes.

Nu heeft Remkes toch de gevraagde onderwerpen op de nieuwe agenda gezet. Zo maakt hij ruimte voor gesprekken over de circa drieduizend PAS-melders, dat zijn bedrijven die al drie jaar op slot staan door de stikstofcrisis. Ook kan er gesproken worden over de politiek gekozen deadline van 2030, in plaats van 2035, om de kabinetsdoelen te halen. Verder maakt Remkes ruimte voor een gesprek over innovaties als manier om de stikstofuitstoot te verlagen.

Boerenorganisaties eisten tot nu toe dat het kabinet eerst moet bewegen op deze punten om überhaupt aan nieuwe onderhandelingen te beginnen. Het is de vraag of het kabinet daar woensdagochtend ruimte voor biedt. Binnen het kabinet heeft het CDA wel gevraagd om 2030 los te laten, maar officieel heeft premier Rutte steeds vastgehouden aan het zeer omstreden beleid van zijn partijgenote Van der Wal.

Patstelling

De vraag is of een gesprek op woensdag een begin kan maken met het wegnemen van het grote wantrouwen tussen de agrarische sector en Den Haag. Remkes werd aangesteld toen begin deze zomer felle boerenprotesten uitbraken na de publicatie van het stikstofkaartje door minister Van der Wal. Premier Rutte beoordeelde het kaartje later als ’ruk’, maar van een toenadering door het kabinet was desondanks geen sprake.

Ook Farmers Defence Force, traditioneel één van de meest radicale groeperingen, gaat woensdag aan tafel. ,,We houden onze poot stijf en hopen op beweging van het kabinet”, aldus een woordvoerder. Mocht de bemiddelingspoging van Remkes mislukken, dan bestaat de kans dat opnieuw boerenprotesten zullen uitbreken.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Twitter Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.